Universität Osnabrück, FB 3

Katholische Theologie


Navigation und Suche der Universität Osnabrück


Hauptinhalt

Topinformationen

Prof. Dr. Margit Eckholt

Prof. h.c. Dr. Felix Bernard

Dr. Felix Bernard

Praktische Theologie - Kirchenrecht

Schloßstraße 4
49074 Osnabrück
Tel.: +49 541 969-4287
Fax: +49 541 969-4376
kaththeol@uni-osnabrueck.de

Weitere Angaben zur Person